Εκτύπωση

Τα Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου είναι απόρροια της κρίσης (Εκδ. Ψυχανάλυση και όχι Ενιαία Σκέψη) η οποία εκδηλώθηκε στους κόλπους της Παγκόσμιας Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, το 1998. Ευθύς εξαρχής τα Φόρουμ ενέγραψαν στην προοπτική τους την δημιουργία μιας Ψυχαναλυτικής Σχολής, η οποία να ενστερνίζεται και να περιλαμβάνει εκ νέου στο πρόγραμμά της τις κατευθυντήριες γραμμές της Ιδρυτικής Πράξης της Σχολής του J. Lacan ( 1964- 1980).

Μετά από διετή περίοδο έντονων διαβουλεύσεων και διεργασιών στις οποίες συμμετείχε και το Φόρουμ της Αθήνας πραγματοποιήθηκε η θεσμική σύσταση της Σχολής Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου.

Η Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου, είναι Διεθνούς εμβέλειας και παρέχει αντίστοιχα διεθνή εγγύηση την οποία επικυρώνει με τους τίτλους του Αναλυτή Μέλους της Σχολής, για όποιον ασκεί την ανάλυση και του Αναλυτή της Σχολής για όποιον ανταποκρίθηκε στην δοκιμασία του περάσματος.

Σε μια Σχολή η οποία είναι Σχολή της Ψυχανάλυσης και όχι των ψυχαναλυτών, κύριο μέλημα αποτελεί ο κοινωνικός δεσμός  μεταξύ τους,  ο οποίος βασίζεται στη μελέτη και τη λύση των προβλημάτων τα οποία αναδεικνύει η ίδια η αναλυτική πράξη και κυρίως η ανάλυση του αναλυτή, η εκπαίδευση των ασκουμένων καθώς και η μετάδοση του αναλυτικού λόγου.

Η αναγκαιότητα της Σχολής, και εκεί συνίσταται η διαφορά της από τις εκάστοτε ομάδες και συλλόγους, εστιάζεται στο ίδιο το ερώτημα της αναλυτικής διαδικασίας. Η ιδιαιτερότητα της  αναλυτικής επιθυμίας, η οποία είναι παράγωγη της ανάλυσης, επιβεβαιώνεται έμμεσα στα αποτελέσματα των ίδιων των αναλύσεων και δεν οφείλεται στην τεχνογνωσία του Ειδικού ή του Πραγματογνώμονα και των επιμελημένων αναφορών του.

Μ’ αυτήν την έννοια σε μια Σχολή, ο αναλυτής δεν  είναι ούτε ο σοφός ούτε ο καλλιτέχνης αλλά αυτός ο οποίος αντλεί  την επιθυμία του από την ίδια την αμφισβήτηση που η ίδια η Σχολή καλλιεργεί, εκμαιεύοντας  το πόρισμα της εμπειρίας του και επιτρέποντάς του να εκθέτει τον τρόπο με τον οποίο αντιστέκεται στην ρουτίνα της πρακτικής του.

Οι κατευθύνσεις της Σχολής ορίζονται στα κάτωθι κείμενα του Ζακ Λακάν :

  • Η Ιδρυτική Πράξη της Φροϋδικής Σχολής των Παρισίων -1964
  • Η Πρόταση της 9ης Οκτωβρίου 1967 για τον Ψυχαναλυτή της Σχολής
  • Ο Λόγος στην Φροϋδική Σχολή των Παρισίων του -1967
  • Η Ιταλική Σημείωση- 1973
  • Επιστολή της Διάλυσης